0
Your Cart

دلایل استفاده از ربات در صنعت

امروزه رباتهای صنعتی جزء لاینفک صنعت در کشورهای صنعتی و توسعه یافته شده است. با توجه به دلایل بسیاری که برای استفاده از ربات در صنعت وجود دارد مهمترین مزیت استفاده از ربات صنعتی، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت و در نتیجه امکان رقابت در بازارهای جهانی می باشد. ما در اینجا 10 دلیل مهم استفاده از ربات در صنعت را نام می بریم:
1- کاهش هزینه ها
2- افزایش کیفیت محصول
3- بهبود فضای کار برای کارمندان
4- افزایش نرخ تولید
5- افزایش انعطاف پذیری تولید محصول
6- کاهش ضایعات و بهبود فرآیند تولید
7- ایمنی و افزایش سلامت کارمندان
8- کاهش هزینه های سختی کار
9- صرفه جویی در فضای کار
10- کاهش هزینه سرمایه ای با توجه به کاهش مصرف انرژی و کاهش مصرف مواد اولیه