تماس با ما

برای ارسال مطالب کافیست از طریق لینک عضویت رایگان در سایت عضو شده و ربات های صنعتی و تجهیزات مرتبط خود را معرفی نمایید و به نمایش بگذارید.

برای تماس با مدیریت این وب سایت می توانید با شماره تلفن ۰۹۲۱۵۲۶۸۳۵۹ و یا ایمیل Info@Industrial-robots.ir تماس حاصل فرمایید.